Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2019

mentality
po pierwsze: chcę tak 
po drugie: świetny rysunek
mentality
7357 5d77 500
37.
Reposted fromrozpierdolwglowie rozpierdolwglowie
mentality
Reposted fromnosmile nosmile vianoms noms
mentality
Szczęście jest wtedy, gdy bardziej ci nie zależy niż zależy. Nie mówię o niedbaniu o uczucia czy o siebie nawzajem. Raczej o odpuszczeniunapięcia, niewyolbrzymianiu bzdur.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaparrtyzant parrtyzant

May 30 2019

0297 0f76

serious:

who were you?

March 11 2019

mentality
8642 713a 500
Reposted fromsoftboi softboi viamichalc michalc
4070 e6a0 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viamichalc michalc
mentality
0804 e2d6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiamdreamer iamdreamer
mentality
3554 3586 500
Reposted fromniente niente viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

March 06 2019

mentality
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamdreamer iamdreamer

February 28 2019

mentality
5126 7832
Reposted fromSixtus Sixtus viaschrodingersdog schrodingersdog

February 26 2019

mentality
3016 3e39 500
wieku
Reposted fromEmisja Emisja vianiemaproblemu niemaproblemu

February 25 2019

mentality
3841 8fa8
Reposted fromkarahippie karahippie viawolalabym wolalabym

February 22 2019

mentality
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiamdreamer iamdreamer

February 18 2019

mentality

Przebaczenie jest decyzją, 
a nie emocją. 
Nie ma żadnego związku z emocjami. 
Może i całe życie będziesz odczuwać ból z powodu tego, co zrobił ci drugi człowiek. 
Ale to nie ma żadnego związku z przebaczeniem. 

To nie jest zanik pamięci. 
Będziesz pamiętać, co zrobił ten człowiek, pewnie aż do śmierci. 
(...) 
Przebaczenie polega na tym: 
- Przebaczam ci i nigdy więcej nie użyję tego przeciwko tobie.
- Nigdy już o tym nie wspomnę, ani Tobie, ani nikomu innemu.

Przebaczenie jest raczej kwestią języka niż umysłu lub serca. 
Jeśli wciąż jeszcze mówisz o tym, to nie przebaczyłeś.
A jeśli przebaczyłeś, musisz zamilknąć i odpuścić sobie. 
Na tym polega przebaczenie. 

— Mark Gungor, "Przez śmiech do lepszego małżeństwa"

February 12 2019

mentality
3750 5a06 500
Reposted fromSardion Sardion viaso-so so-so

February 11 2019

mentality
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromlovvie lovvie viadozylnie dozylnie
mentality
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamichalc michalc

February 06 2019

mentality
mentality
Miłość to obecność.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl