Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

6167 bf9e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viakalina21 kalina21
mentality
Życie to taniec. Nie przesiedź go pod ścianą.
— znalezione

November 29 2017

mentality
8180 c869
Reposted fromtatze tatze viazuuz zuuz
mentality
6887 c59d 500
Reposted fromtfu tfu viakalina21 kalina21

November 28 2017

Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaso-so so-so

November 27 2017

mentality
W tym roku nie ma życzeń urodzinowych
— mam 21 lat i mam już wszystko o co prosiłam
Reposted bypoolunoutoflove

November 23 2017

4743 5fce 500
Reposted fromdivi divi vianayantara nayantara

November 14 2017

mentality
A może "wiedząc, że nią gardzisz"? 

hańbić

postępować niegodnie, przynosić potępienie i pogardę, czynić ujmę na honorze. 


October 25 2017

October 16 2017

mentality

- Przecież wszystko wychodzi z czasem. To, że nie umiem w układanie ciuchów i porządek na pulpicie też.

- To nie szkodzi. Kocham Cię.


— mam wszystko

September 30 2017

6807 f4ac 500
4599 84c8 500

positive-memes:

Pigeon love.

Reposted fromSkydelan Skydelan

September 24 2017

mentality

September 21 2017

mentality

August 24 2017

mentality
Ja Ciebie też.

August 01 2017

mentality
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaiamdreamer iamdreamer
mentality
Możesz mieć wysokie obcasy, garsonkę oraz groźną minę i być poważna jak koniec świata, a dla mnie i tak zostaniesz małą dziewczynką, którą trzeba ochronić przed burzą.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatruustme truustme
mentality

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viatruustme truustme

July 11 2017

mentality
0532 4287
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viadozylnie dozylnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl