Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

mentality
mentality
1585 108a
Reposted fromifyouleave ifyouleave viasmalldoll smalldoll
mentality
2510 70d4
mentality
4200 ad39 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaExplorers Explorers
mentality
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski

February 26 2017

mentality
2251 0cd4
Reposted fromposzum poszum viagoldenboy goldenboy
mentality
5910 bb41
Reposted fromkarahippie karahippie viagoldenboy goldenboy
mentality

Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd...

— Les Amours Imaginaires

February 23 2017

mentality
8788 3074 500

February 18 2017

mentality
5769 801d 500
Reposted fromlaters laters viaExplorers Explorers
mentality
Reposted fromnosmile nosmile viatruustme truustme

February 15 2017

mentality
mentality
1940 cbc3
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viavesania vesania
5326 c9bc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaMrHobbes MrHobbes

February 14 2017

mentality
To wszystko poniżej to nie jest już prawda, bo to było bardzo dawno temu 
Reposted bypureevilplusgoniminustoniewszystkotoniewszystko

July 10 2015

mentality

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadozylnie dozylnie
mentality
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber

July 09 2015

mentality
0275 13db 500
Reposted fromchocoway chocoway viaxannabelle xannabelle

July 07 2015

mentality
mentality
2186 0f90 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl