Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

mentality
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

March 21 2018

mentality
0065 b774 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viakamlot kamlot
mentality
1246 e311 500
Reposted fromPoranny Poranny viapureevil pureevil
mentality
5348 3795
Reposted fromPoranny Poranny viapureevil pureevil

March 19 2018

mentality

March 18 2018

mentality
3511 7bc6 500
krótka historia o miłości 

March 17 2018

mentality
2156 2bd0 500
"Wycinki w termosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
mentality
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viaboli boli
mentality
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaboli boli

March 13 2018

9824 3af9
9829 ef16 500

March 11 2018

9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viarhubarbrr rhubarbrr
mentality
10-03-2018 Siedzisz na boisku i jesteś tak najarany, że wpada Ci do głowy fenomenalny pomysł poprzewracania wszystkich ławek "do góry nogami", bo przecież jest ciemno i jest noc, i ławki chcą iść spać, więc kładziesz je do spania.

Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaoborze oborze
mentality
2897 e806 500
Reposted fromu-dit u-dit viahysterie hysterie
mentality
2722 0201
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapachsiana zapachsiana

March 10 2018

mentality
7406 ed84 500
mentality
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkocozle wszystkocozle
mentality
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl