Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2017

mentality
5283 b2e3 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viapureevil pureevil

December 20 2017

mentality

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viapureevil pureevil
mentality
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viapureevil pureevil
mentality
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viapureevil pureevil

December 04 2017

6167 bf9e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viakalina21 kalina21
mentality
Życie to taniec. Nie przesiedź go pod ścianą.
— znalezione

November 29 2017

mentality
8180 c869
Reposted fromtatze tatze viazuuz zuuz
mentality
6887 c59d 500
Reposted fromtfu tfu viakalina21 kalina21

November 28 2017

Spojrzeliśmy na siebie i to było jak kopniak w brzuch. W życiu nikt mnie tak nie pociągał.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaso-so so-so

November 27 2017

mentality
W tym roku nie ma życzeń urodzinowych
— mam 21 lat i mam już wszystko o co prosiłam
Reposted bypoolunoutoflove

November 23 2017

4743 5fce 500
Reposted fromdivi divi vianayantara nayantara

November 14 2017

mentality
A może "wiedząc, że nią gardzisz"? 

hańbić

postępować niegodnie, przynosić potępienie i pogardę, czynić ujmę na honorze. 


October 25 2017

October 16 2017

mentality

- Przecież wszystko wychodzi z czasem. To, że nie umiem w układanie ciuchów i porządek na pulpicie też.

- To nie szkodzi. Kocham Cię.


— mam wszystko

September 30 2017

6807 f4ac 500
4599 84c8 500

positive-memes:

Pigeon love.

Reposted fromSkydelan Skydelan

September 24 2017

mentality

September 21 2017

mentality

August 24 2017

mentality
Ja Ciebie też.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl