Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

mentality
bo serduszko mi mówi w romantycznym porywie, że nadziei tracić nie wolno, ale z drugiej strony mam nad sobą nieugięte widmo porażki się z nim godzę 

że nigdy nie będę super i że nie osiągnę jakichkolwiek celów, bo jestem okropna, szpetna, nieudolna, gruba i głupia 

że nigdy nie będę już nic dobrego czuć, bo mi się nie należy 

nie będzie domu z ogródkiem, osoby, która chce ze mną spędzić życie, trójki dzieci i dużego psa i pracy, w której się spełnię 

dożyję jakiegoś wieku i potem umrę i tyle

a całe życie będzie ciemne i samotne i nawet nie będę mieć siły płakać w poduszkę nocami

4/06/18
— och skarbie. wszyscy się boimy.

April 11 2020

mentality
7759 3896 500
Reposted bym4r1oVinrolibeautifull-lie
Sponsored post
soup-sponsored

March 29 2020

mentality
6559 e7ef
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaboli boli

May 25 2020

mentality
bo serduszko mi mówi w romantycznym porywie, że nadziei tracić nie wolno, ale z drugiej strony mam nad sobą nieugięte widmo porażki się z nim godzę 

że nigdy nie będę super i że nie osiągnę jakichkolwiek celów, bo jestem okropna, szpetna, nieudolna, gruba i głupia 

że nigdy nie będę już nic dobrego czuć, bo mi się nie należy 

nie będzie domu z ogródkiem, osoby, która chce ze mną spędzić życie, trójki dzieci i dużego psa i pracy, w której się spełnię 

dożyję jakiegoś wieku i potem umrę i tyle

a całe życie będzie ciemne i samotne i nawet nie będę mieć siły płakać w poduszkę nocami

4/06/18
— och skarbie. wszyscy się boimy.

April 11 2020

mentality
7759 3896 500
Reposted bym4r1oVinrolibeautifull-lie

May 25 2020

mentality
bo serduszko mi mówi w romantycznym porywie, że nadziei tracić nie wolno, ale z drugiej strony mam nad sobą nieugięte widmo porażki się z nim godzę 

że nigdy nie będę super i że nie osiągnę jakichkolwiek celów, bo jestem okropna, szpetna, nieudolna, gruba i głupia 

że nigdy nie będę już nic dobrego czuć, bo mi się nie należy 

nie będzie domu z ogródkiem, osoby, która chce ze mną spędzić życie, trójki dzieci i dużego psa i pracy, w której się spełnię 

dożyję jakiegoś wieku i potem umrę i tyle

a całe życie będzie ciemne i samotne i nawet nie będę mieć siły płakać w poduszkę nocami

4/06/18
— och skarbie. wszyscy się boimy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...